Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th century

Research on Polish Jews: State of the Art with Lidia Zessin-Jurek

To mark the 100th anniversary of the birth of Józef Gierowski, the precursor of post-war Judaic studies at Polish universities, an online-format conference was organized by the Institute of Jewish Studies, Jagiellonian University on 22.-23.11.2022: “Żydzi polscy w oczach historków – nowe perspektywy” [Polish Jews in the Eyes of Historians – New Perspectives] . During the conference, the aim of which was to reflect methodologically on the state of Jewish research in Poland, Lidia Zessin-Jurek (Unlikely Refuge?), at the invitation of Dr Edyta Gawron, spoke about hitherto untapped avenues of applying refugee studies to the analysis of wartime history of Polish Jews.

Panel VIII chaired by Dr Edyta Gawron

  1. Prof. Natalia Aleksiun (University of Florida), Historia Żydów w Polsce po Zagładzie: stan i kierunki badań
  2. Dr Monika Stępień (Uniwersytet Jagielloński), Żydzi krakowscy w latach 70. i 80. XX wieku – wstępne rozpoznania
  3. Dr Lidia Zessin-Jurek (Instytut Masaryka i Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, Projekt ERC “Unlikely refuge”), Pozorna pasywność – studia uchodźcze i nowe spojrzenie na wojenne strategie przetrwania Żydów polskich

Click here for the full programme of the conference